Kandidatų asmens duomenų tvarkymas

Įmonė Darmina, vadovaudamasi Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamentu ir LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų, rūpinasi ir užtikrina, jog Jūsų duomenys ir asmeninė informacija būtų apsaugota, todėl norime, kad žinotumėte, kokiais tikslais naudojame Jūsų duomenis. Juos tvarkome teisėtai, skaidriai ir sąžiningai.

Duomenų tvarkymo tikslai:

Atranka:

Archyvavimas:

CV duomenų bazės sudarymas ir valdymas:

Detalesnė informacija apie kandidatų asmens duomenų tvarkymą skaitykite čia.

Jei ieškote naujų karjeros galimybių tarptautinėje kompanijoje, atsiųskite savo gyvenimo aprašymą (CV) elektroniniu paštu info@darmina.lt ir/arba kandidatuokite per mūsų el. svetainę www.darmina.lt

(Detalesnė informacija)
Duomenų tvarkymo tikslai:

Atranka:

Archyvavimas:

CV duomenų bazės sudarymas ir valdymas:

Norėdami įvertinti kandidatų tinkamumą, duomenis nurodytus skelbime, privaloma pateikti. Nepateikus nurodytų duomenų kandidatūra nebus vertinama. Pateikus daugiau duomenų nei nurodyta skelbime, laikome, kad Jūs juos pateikiate laisva valia ir sutinkate, kad papildomi duomenys būtų tvarkomi aukščiau nurodytais tikslais. Taip pat, informuojame, kad tvarkydami Jūsų asmens duomenis atrankos įvykdymo tikslais, atrankos vykdymo Darmina atsakingi asmenys gali rinkti Jūsų asmens duomenis, susijusius su Jūsų kvalifikacija, profesiniais gebėjimais ir dalykinėmis savybėmis iš Jūsų buvusio darbdavio/-iš, ir tik gavus Jūsų sutikimą- ir iš Jūsų esamo darbdavio.

Jūsų asmens duomenis tvarkys duomenų valdytojas – UAB „Darmina“, juridinio asmens kodas 303526873, Pramonės g. 21, LT-94103 Klaipėda. UAB „Darmina“ nėra paskyrusi duomenų apsaugos pareigūno.

Jūsų pateikti asmens duomenys Darmina bus tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose ir/arba automatiniu būdu. Jūsų pateiktus asmens duomenis gali tvarkyti tik Darmina darbuotojai, kurie turi atitinkamus įgaliojimus darbui su aukščiau nurodytais Jūsų pateiktų asmens duomenų tvarkymo tikslais bei jų užimamomis pareigomis bei vykdomomis funkcijomis įmonių grupėje.

Tvarkydama Jūsų pateiktus asmens duomenis aukščiau nurodytais tikslais, Darmina neketina teikti ar atskleisti Jūsų asmens duomenų trečiosioms šalims. Vis tik, esant bent vienam iš Reglamente numatytų teisėto duomenų tvarkymo pagrindų, Jūsų pateikti duomenys gali būti pateikti institucijoms, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, turinčioms teisę atitinkamus duomenis gauti.

Jūs turite šias teises:

teisę prašyti, kad Darmina leistų susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, teisę į duomenų perkeliamumą, teisę pateikti skundą priežiūros institucijai (Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. paštas ada@ada.lt).

Kai Jūsų asmens duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu, Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, susisiekdami su Darmina elektroniniu paštu, kuriuo pateikėte savo gyvenimo aprašymą arba pateikdamas atšaukimą raštu Bendrovės buveinės adresu: UAB „Darmina“, Pramonės g. 21, LT-94103 Klaipėda.

Kitas savo teises Jūs galite įgyvendinti pateikdamas prašymą Darmina raštu, įteikdamas jį tiesiogiai arba atsiųsdamas adresu UAB „Darmina“, Pramonės g. 21, LT-94103 Klaipėda arba el. p. adresu info@darmina.lt